Informatiebulletin 2 – Juni 2018

By 7 juni 2018Geen categorie

Via dit informatiebulletin informeren wij u over de activiteiten die in de komende periode gaan plaatsvinden. Wij blijven u middels informatiebulletins geregeld informeren over de voortgang van het nieuwbouwproject.

Start sloop
Wij hebben, vanuit de gemeente Rijswijk, de goedkeuring op onze sloopmelding ontvangen. Dit betekent dat wij gaan starten met de sloop van het bestaande kantoorgebouw aan de P.C. Boutenslaan 1 in Rijswijk. Start inpandige sloopwerkzaamheden staan gepland op week 24.
De bouwhekken worden halverwege week 23 rondom de bouwplaats geplaatst. Eveneens wordt er bebording (download bebording tekening) in de straten om en rond de bouwlocatie aangebracht. Het parkeerterrein aan de P.C. Boutenslaan wordt nog tot nader orde opgehouden. Het binnenterrein blijft, middels een wegomleiding over het parkeerterrein (download bouwplaatstekening), nog wel bereikbaar voor personenauto’s. Tevens zal een groot deel van de parkeerplaatsen nog te gebruiken zijn. In een latere fase zal het parkeerterrein volledig worden afgesloten. Hierover wordt u te zijner tijd verder over geïnformeerd.

Bevoorrading winkeliers
Aangezien wij veel waarde aan veiligheid hechten, wordt de ingang naar het binnenterrein aan de P.C. Boutenslaan bij de start van de sloopwerkzaamheden afgezet. Dit geldt voor de hele bouwperiode tot en met de oplevering. Dit betekent voor de winkeliers in de Dr. H. Colijnlaan dat de bevoorrading van hun winkels dient plaats te vinden via de J.H.A. Schaperlaan. Er zal een keermogelijkheid voor de vrachtwagens op het achterterrein worden gerealiseerd. Hier is bij de inrichting van de bouwplaats rekening mee gehouden.

Hoogte onderdoorgang P.C. Boutenslaan
Op de huidige geveltekeningen van De Colijn is de hoogte van de onderdoorgang aan de P.C. Boutenslaan circa 3,5 m1. Vanuit het bestemmingsplan is een minimale hoogte van 3,0 m1 vereist. Wij hebben, na een bij ons gedaan verzoek, binnen de mogelijkheden van het huidige plan de inrithoogte vergroot naar circa 3,9 m1 ten behoeve van het beter kunnen bereiken van het binnenterrein.

Parkeren in stallinggarage
Ten behoeve van het parkeren van de nieuwe bewoners van De Colijn wordt een stallinggarage gerealiseerd op de plek van het huidige parkeerterrein. In de statuten van de VVE (splitsingsakte) hebben wij laten opnemen dat deze parkeerplaatsen enkel en alleen als parkeerplaats gebruikt mogen worden en niet bijvoorbeeld als opslagplek. Met als doel te voorkomen dat er veelvuldig buiten op straat zal worden geparkeerd.

Nieuwe positie trafo
Vanwege aangepaste richtlijnen vanuit de nutspartij Stedin zijn wij genoodzaakt de trafo, ter plaatse van de onderdoorgang van de nieuwbouw van De Colijn, te verplaatsen naar het nieuw te realiseren parkeerterrein aan de P.C. Boutenslaan (download tekening). Deze traforuimte zal worden ommetseld en heeft een afmeting van circa 4,7×3,5×2,7m1 (lxbxh).

Werktijden
De werktijden op de locatie zijn van maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot uiterlijk 19.00 uur. Indien een (onder)aannemer door omstandigheden buiten deze werktijden moet werken, zal er een ontheffing worden aangevraagd bij de gemeente. Er is afgesproken, passend bij ons bedrijfsbeleid, eventuele werkzaamheden in het weekend zo veel mogelijk te beperken.

Planning werkzaamheden (prognose)
Inrichten bouwplaats : juni 2018 (zie bijlage)
Sloop binnenzijde kantoor : juni 2018 t/m augustus 2018
Sloop kantoorpand : september 2018 t/m oktober 2018
Omleggen kabels en leidingen : juni 2018 t/m augustus 2018
Nieuwbouw appartementen : oktober 2018 t/m juli 2020

Contact
Voor vragen kunt u van maandag tot en met vrijdag, tussen 09.00 en 17.00 uur, telefonisch contact opnemen met aannemer Smit’s Bouwbedrijf, 0251-277777. In het weekend wordt de melding/vraag opgenomen door een antwoordservice. In de week daaropvolgend wordt contact met u opgenomen. In geval van calamiteiten, zal adequaat gehandeld worden volgens instructie van Smit’s Bouwbedrijf. Uiteraard zijn wij ook per e-mail bereikbaar via info@de-colijn.nl.
De ontwikkelaar verstrekt nadere informatie over het project via www.de-colijn.nl.